Samenwerking

_se84918_thema_2_situatie_1.jpg

Techlab

Het bestuur van de Akker werkt samen met het Nuborgh college (Techlab). Als onderdeel van deze samenwerking zullen komend schooljaar de groep 7 en 8 van de Looschool, Koldewijnskoele, Noordermerk, Regenboog en Timotheüsschool de fysieke lessen volgen in het Techlab Elburg.

Op de Nassauschool wordt komend schooljaar gestart met een plan om hier een eigen Techlab te bouwen, waardoor ook de Schaapskooi en de Nassauschool hun groepen 7 en 8 kunnen laten werken met deze lessen.

Alle scholen van de Akker krijgen toegang tot zogenoemde Techcases, leskisten van het Techlab die ingezet kunnen worden in de groepen op de school zelf.

Bestuurlijke samenwerking

Het bestuur van De Akker werkt samen met Stichting De Meent en Scholengroep IJsselrijk. Er vindt op bestuurlijk niveau kennisuitwisseling plaats. Ook de functie van Bovenschools ICT-coördinator is gezamenlijk ingevuld. We zoeken naar mogelijkheden om deze samenwerking te verstevigen.

Scope

Het Stagebureau van De Akker werkt samen met de Educatieve Academie van Hogeschool Viaa. Pabostudenten worden geplaatst vanuit deze samenwerking.

EC Adapt

Stichting De Akker en Scholengroep IJsselrijk werken samen met EC Adapt. Expertise centrum Adapt zet zich in voor de leerlingenzorg en schoolontwikkeling op basisscholen.

Kinderopvang

De Akker werkt met verschillende partijen samen tbv. peuteropvang, voor- en naschoolse opvang en kinderopvang. Meer informatie vindt u op de websites van deze partijen:

_se87975_thema-1_kinderopvang1.jpg

Meer weten?

Kunt u niet vinden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op!