Onze scholen

Vanuit hun pedagogisch klimaat vormen de scholen van De Akker een vruchtbare omgeving waar iedereen zich naar zijn gaven en talenten ontwikkelt.